2017. gada 10. apr.

18. 04. 2017. plkst. 15:00 (12. grupai - 16:00) Trešajās Lieldienās mīļi aicinām vecmāmiņas un vectētiņus uz tikšanos ar saviem mīļajiem mazbērniņiem uz kopīgu kaulēšanos ar olām 
PII  "Zvaniņš" kolektīva vārdā
vadītāja S. Bērziņa
     03.04. 2017. pozitīvā gaisotnē noritēja tikšanās ar Izglītības nodaļas vadītāju L. Kļaviņu, pamatskolas direktori S. Dreimani, nākamajām skolotājām un bijušajiem audzēkņiem.
     Ikgadējo tikšanos kuplināja audzēkņu priekšnesumi un mīļi pārsteigumi.
Vadītāja S. Bērziņa