2018. gada 30. dec.


      11.12.2018.PII ,,Zvaniņš’’ apmeklēja Valsts izglītības satura centra speciālistes: nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, nodaļas vadītājas vietniece Liene Zeile, vecākās referentes ( vispārējās izglītības saturs ): Aiva Šenne, Sandra Falka, Ļubova Jakovele, Ilze Kadiķe, kā arī biedrības IIC ( Izglītības iniciatīvu centrs ) un Izglītības pārvaldes pārstāvji. Pozitīvā gaisotnē dalījāmies ar savu pieredzi, pretī saņemot daudz labu, atzinīgu vārdu un piemiņas veltes.


                                                                         Vadītāja Silvija Bērziņa

APBALVOJUMS


07.12.2018. Rīgas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ( LIZDA ) konferencē saņēmām atzinības rakstu
 “ Pedagogam draudzīgākā  izglītības iestāde 2018’’ un dažādas balvas.No kreisās: Inga Ermansone- Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja, Ināra Dundure-Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos,Daiga Kalniņa- PII”Zvaniņš’’pirmorganizācijas priekšsēdētāja,   Silvija Bērziņa- Jēkabpils PII ”Zvaniņš’’ vadītāja, Ilmārs Dūrītis-Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāts, Inga Vanaga-Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja.
                                                                                                              Foto: Ernests Dinka, Saeima