2022. gada 17. nov.

 

Dievs, svētī Latviju:

Zemi, cilvēkus,valodu, 

Dziesmu un ticību,

Godaprātu un darba tikumu.


Sirsnīgi sveicu Latvijas Valsts svētkos


 Vadītāja Silvija Bērziņa2022. gada 17. jūl.

ERASMUS+ PIOEREDZES BRAUCIENS UZ PRĀGU

Erasmus+ projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana”  ietvaros

komandējumā Prāgā / Čehija / bija iespēja piedalīties Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš’’ diviem pedagogiem: Sandrai Kampānei un Aksanai Mednei

        Komandējuma laikā no 5.06.2022.- 11.06.2022. tika realizēta pieredzes apmaiņas programma, iepazīta starptautiskā pieredze iekļaujošā izglītībā Prāgas pilsētā. 

        Atbilstoši projekta mērķiem tika iepazītas jaunas darba formas iekļaujošā izglītībā, tika pilnveidota pieredze izglītības darba organizēšanā, papildinātas svešvalodu zināšanas un pilnveidotas jauno tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

 

 Viena otru papildinot, stāsta skolotājas:

        Mobilitātes laikā tika apmeklēta:

  • Jiriho Ortena Ģimnāzija, Kutna Hora pilsētā, kas ir viena no jaunākajām skolām Čehijas Republikā ar savu ēku, taču tai joprojām ir senas tradīcijas, kas aizsākās 1857. gadā. 1999. gadā, pašreizējā Kutna Hora ģimnāzija pieņēma jauno goda nosaukumu- Jiri Orten ģimnāzija, lai pieminētu slaveno Kutna Hora dzejnieku.Skolas direktors Vladislavs Slavičeks iepazīztināja ar savas skolas vēsturi, izglītības darba procesiem, kā arī sniedza iespēju apskatīt mācību kabinetus un skolas apkārtni.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē, kuru vada iepriekš minētās ģimnāzijas direktora Vladislava Slavičeka dzīvesbiedre, ir četras pirmsskolas grupas vecumā no 3-7 gadi. Projekta dalībniekiem  bija iespēja vērot grupu iekārtojumu, pēcpusdienas mācību procesu. Viesošanās laikā kādas grupas bērni sniedza muzikālu priekšnesumu. Pārsteidza bagātīgs mūzikas instrumentu klāsts grupā, un grupas skolotājas dziesmas pavadījums uz klavierēm. 
  • Gan pilsētas, gan ārpus pilsētas robežām viesiem bija iespēja apmeklēt dabas parkus un rezervātu, kur apguva mācību metodes - kā integrēti reālajā āra vidē veicināt zinātkāri un attīstīt  bērniem iztēli.

        Var secināt,  ka šajās mācību iestādēs bērni gūst izglītību līdzīgi, kā pie mums, integrējot mācības caur dabu, vērojot un  praktiski darbojoties.

        Dalība šajā projektā sniedza pārliecību, ka vērotās integrētās mācību metodes palīdz bērnam patstāvīgi veicināt interesi un attīstīt zināšanas dažādās prasmju jomās. Ejot dabā, vērojot, spēlējot dažādas spēles bez speciālām rotaļlietām, var apgūt valodu, matemātiku, dabas zinības, fiziku, mākslu, un citas zinības. Savā praksē noteikti vairāk izmantosim  āra vidi, kā mācību telpu.

        Esam ļoti gandarītas par iespēju piedalīties šajā projektā un dalīsimies ar gūto pieredzi.

 

 

                                                                                                    PII”Zvaniņš’’vadītāja S.Bērziņa

 

 

 

2022. gada 13. janv.

PROJEKTS “e-TAP’’

 


       2021.gadā pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš’’ piedalījās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētījumā “Digitālās mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte skolēnu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs ( 5 līdz 15 gadu vecumā)’’

  9. un 10. grupas skolotājas Gunta Konovalova, Sandra Kampāne, Olita Svilpe un Inese Gavare  kopā ar bērniem piedalījās projekta programmas  “e-TAP’’aprobācijā.

Programmas 12 nodarbībās ietvertas tēmas par tikumiskajām vērtībām.

Piemēram, 9.grupai viena no tēmām- “Cilvēki, kuri mums palīdz’’( policisti, ārsti, medmāsas, ugunsdzēsēji, sētnieki, skolotāji…)

Lai audzinātu bērnos tikumiskās īpašības: zinātkāri, cieņu, pateicību,     viena no aktivitātēm bija zīmējumu gatavošana ar pateicības vārdiem policijas darbiniekiem, ārstiem, medmāsām un ugunsdzēsējiem.

      Projekta “e-TAP’’komandas vārdā projekta vadītājs Dr.Manuels Fernandezs atsūtīja pateicības vēstuli par ieguldījumu  projektā un bērnu personības izaugsmē un metodiskos materiālus.

                                                                     Vadītāja Silvija Bērziņa