PAR MUMS


Ieskats pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zvaniņš’’ dzīve.
Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš’’ atrodas Jēkabpils pilsētā, Daugavas kreisajā krastā. Atrašanās vieta no 1981. gada decembra līdz 2010. gada 11. aprīlim bija Meža iela-12, bet no 2010. gada 12. aprīļa- Meža iela-9. 
Iestādē darbojas 12 grupas. Bērniem šeit palīdz labi justies 30 pedagogi un 28 tehniskie darbinieki. Jau kopš 2012. gada PII ,,Zvaniņš’’ nodrošināta vides pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Papildus pirmsskolas izglītības programmai, bērniem ir iespēja mācīties un savas spējas izkopt arī dažādos pulciņos: mākslas, tautas deju, sporta deju, angļu valodas, ticības mācības, attīstošās vingrošanas (bērniem, kuriem ir stājas traucējumi, plakanā pēda). 
Iestādē ir veikts pētnieciskais darbs ,,Rosinošas mācību vides nozīme bērnu lasītmācīšanā un rakstītmācīšanā’’. Par šo darbu bija iespēja stāstīt pirmsskolas izglītības asociācijas konferencē ,,Lasīsim un rakstīsim pirms skolas’’. Šī pieredze atspoguļota arī konferences grāmatā. 
Savu pieredzi, zināšanas esam popularizējuši Latvijas pirmsskolu un skolu pedagogiem , kā arī trijās starpvalstu konferencēs.
Vienpadsmit pedagogi ir ieguvuši starptautiskās asociācijas STEP BY STEP skolotāju meistarības sertifikātus.
2015.gada laikraksta ,,Izglītība un Kultūra’’ pielikuma ,,Pirmsskolas izglītība’’ aprīļa numurā publicēta pieredze ,,Sports PII ,,Zvaniņš’’.
Esam uzņēmuši pieredzes apmaiņā viesus ne tikai no Latvijas dažādām pilsētām, bet arī no daudzām valstīm. Pēdējos gados- vēstniekus un pavadošās personas no Lietuvas, Īrijas, kā arī viesus no Kipras, Ukrainas, Baltkrievijas. 
2015./2016.mācību gadā mums ir bijis liels gods uzņemt savā iestādē god. prezidenta Raimonda Vējoņa kundzi Ivetu Vējoni.
Mūsu iestādei ir izveidojusies laba sadarbība
- ar bērnu vecākiem, vecvecākiem, no kuriem esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu par iestādes mērogā organizētajiem kopīgajiem pasākumiem: Ģimeņu dienu, Tēvu dienu, Vecmāmiņu, vectētiņu pēcpusdiena, 1.septembri-Zinību dienu, Miķeļdienas tirgiem u.c., kas ir kļuvuši par mūsu iestādes tradīciju,
-ar pilsētas iestādēm: Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļu, Policiju, Pamatskolu, SIA ,,Sedumi’’, Interešu namu, Sporta skolu u.c.,

Veiksmīgi esam startējuši projektu konkursos, konkursos, akcijās. Piemēram, vieni no lielākajiem :
· SFL programmas ,,Pārmaiņas Izglītībā’’ projektā ,,Soli pa solim’’( Bērncentrētu grupu veidošana no 3-7 g. vecumam)
· SFL programmas ,,Pārmaiņas Izglītībā’’ projektā ,,Solipa solim’’( Bērncentrētu grupu veidošana no 0 – 3g.vecumam)
· ES programmas ,,Pilsoniskas sabiedrības kapacitātes stiprināšanai, sagatavošanai Latvijas integrācijai Eiropas savienībā’’ projektā ,,Agrīni soļi – veiksmīgas iekļaušanas nosacījums’’
· ES Phare programmas ,,Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā’’- ,,Kvalitatīva izglītība čigānu bērniem’’.

* 2010.gadā piedalījāmies a/s ,,Latvijas meži’’ un SEB bankas atbalstītajā Vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akcijā ,,Skābeklis’’. 

* 2011. un 2012.gadā piedalījāmies Latvijas mēroga ,,Zaļās jostas’’ bateriju vākšanas konkursos:
- ,,Būsim atbildīgi’’ ,
- ,,Tīrai Latvijai’’
(kopvērtējumā -6.vieta, individuālajā vērtējumā- 1.vieta)

* 2012./2013.mācību gadā iesaistījāmies pilotprojektā ,,Vecāku skola’’, kuras moto: ,,Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst!’’

*2013.gadā piedalījāmies starpvalstu projektu konkursā ,,Aizsargātākā zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā’’, kur starp Latvijas pretendentiem ieguvām 1.vietu ( konkursa galvenie kritēriji: vides estētika, ekoloģija un funkcionalitāte).

*Vairākkārt esam atbalstījuši un iesaistījušies labdarības akcijā ,,Eņģeļi pār Latviju’’.

*Vairāku gadu garumā (2014., 2015., 2016.g.) augstus rezultātus: kausus, medaļas, diplomus ( Latvijas Deju Pērle, 1.,2.,3.,vieta ) mūsu audzēkņi ir sasnieguši sava vecuma grupā Latvijas mēroga sporta deju konkursos.

*2016.gadā piedalījāmies portāla ,,Mammām un tētiem'' rīkotajā konkursā bērnudārziem ,,Idejas Tēvu dienas apsveikumu kartītēm''.

*2016./2017. mācību gadā sadarbībā ar vecākiem, iesaistījāmies programmā EKO PROGRAMMA sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži ,,Cūkmena detektīvi''.

*Piedalāmies AS DROGAS korporatīvās sociālās atbildības projektā- Nr.1 PROJEKTS par roku mazgāšanu.

*Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī'' ietvaros vecākiem un darbiniekiem lekcija ,,Kā dzīvot aizrautīgi?''

*Sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru, piedalījāmies Pasaules sniega dienas pasākumā, kurā audzēkņi izbaudīja ziemas sporta daudzveidību un guva daudz pozitīvu emociju.

*2017./2018. mācību gadā turpinām piedalīties 2. kārtā programmā EKO PROGRAMMA sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži ,,Cūkmena detektīvi’’.

*Lai padarītu savu pilsētu Jēkabpili un savu iestādi košāku un gaišāku piedalījāmies pilsētas mēroga akcijā ,,Izrotā savu egli!’’

* Piedalījāmies “Zaļā josta’’, sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.

* Piedalījāmies valsts mēroga zīmējumu, stāstu konkursā ,,Kur dzīvo Latvija?’’, radošajās darbnīcās ,,Kur dzīvo Latvija?’’, animācijas filmas veidošanā (sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Druvenieci, animatori Daci Liepu no Rīgas un viņas radošo komandu, atbildīgo par tekstu Rutu Štelmaheri).

Animācijas filmas ,,Kur dzīvo Latvija?’’pirmizrādē.

Animācijas filma “Kur dzīvo Latvija?” ir mazo jēkabpiliešu dāvana Latvijas simtgadē citiem bērniem Latvijā un ārzemēs. Filma tiks sūtīta latviešu kopienām citviet pasaulē. Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.*Interesanti bija piedalīties ,,Gudrinieku foruma’’paneļdiskusijā kur Jēkabpils domes deputāti un bērni diskutēja par tēmu ,,Kur dzīvo Latvija?’’

*Jau otro reizi vecākiem ir lieliska iespēja apmeklēt ,,Vecāku skolu’’.

* Esam iesaistījušies Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā un Veselības ministrijas realizētā projektā ,,Man ir tīri zobiņi’’.

*Sadarbībā ar ,,Centrs Dardedze’’ un ,,Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju’’ iesaistījāmies programmā ,,Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs’’. Pirmais posms- ,,Džimbas deviņu soļu drošības programma’’.

* Ansamblis ,,Zvaniņi’’ piedalījās Starptautiskajā populārās mūzikas izpildītāju konkursā- festivālā ,,Aprīļa pilieni’’ ( dalībniekus vērtēja pieredzējuši vokālie pedagogi un producenti no Latvijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Moldovas, Bulgārijas, Ukrainas, Armēnijas, Baltkrievijas, Itālijas, Spānijas un Krievijas).

* Ansamblis ,,Zvaniņi’’ ar saviem priekšnesumiem tradicionāli priecē pansionāta ,,Jaunā muiža’’ iedzīvotājus. * 2018./2019.mācību gadā jau 4 reizi piedalījāmies biedrības “Zaļā josta” sadarbībā ar AS BAO un valsts izglītības satura centra rīkotajā izlietoto bateriju konkursā ”Tīrai Latvijai”. 

* 2018./2019.m.g. piedalījāmies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde ”. Konferencē saņēmām atzinības rakstu un dažādas balvas. 

11.12.2018. mūsu iestādi apmeklēja seši Valsts izglītības satura centra speciālisti, biedrības IIC un Izglītības pārvaldes pārstāvji, lai iepazītos ar iestādes vidi un viedokļiem par jauno kompetenču pieeju. Tikšanās laikā saņēmām daudz atzinīgu vārdu. 

* 2018./2019. m.g. piedalījāmies Erasmus+ programmas projektā “Social and Emotional Education and Development”.Vienam pedagogam bija iespēja mācīties un dalīties pieredzē Gentā (Beļģijā). 

* Iesaistījāmies Latvijas Lauksaimniecības universitātes , Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta Eiropas Komisijas programmā “Piens un augļi skolai” rīkotajā konkursā ”No sēklas līdz galdam”. 

* 2019./2020. mācību gadā ar pašvaldības materiālu atbalstu, izmantojot esošos resursus – priedes, nenodarot pāri apkārtējai videi, tika realizēts vadītājas individuāls projekts “Meža taka”, bērnu kustību aktivitātēm un vestibulārā aparāta, līdzsvara attīstīšanai. 

* Piekto reizi piedalījāmies biedrības “Zaļā josta” sadarbībā ar AS BAO un valsts izglītības satura centra rīkotajā izlietoto bateriju konkursā ”Tīrai Latvijai”. 

* Diviem pedagogiem bija iespēja ēnot Erasmus +projekta ietvaros: Attended a program in alytus, Lithuania and completed Shadow mobility for Inclusive Education Teacher 

* Vadītāja piedalījās pieredzes apmaiņas Erasmus+ programmas mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” Kiprā. 

* Par godu Jēkabpils 350 gadu jubilejai apkopota PII”Zvaniņš” preses vēsture. 

* 2019./2020. mācību gada nogale bija jauns izaicinājums darba organizēšanai attālināti ar bērniem un vecākiem. 

* Godinot Jēkabpils pilsētu 350.gadu jubilejā, Jēkabpils sporta centrs aicināja piedalīties izaicinājumā- sportojot sakrāt 350 km. 

PII ”Zvaniņš’’ kolektīvs patriotiski atsaucās uz šo aicinājumu – skrēja, brauca ar velosipēdiem, soļoja un kopīgiem spēkiem sakrāja gan 350 km, gan sportiskā azartā aizrāvušies, vēl krietnu artavu kilometru. 

29.08.2020. Jēkabpils Mežaparkā sporta svētku noslēguma pasākumā PII ”Zvaniņš’’ saņēma medaļu 350 km JĒKABPILS IZAICINĀJUMS 2020. 

* 2020./2021. mācību gada 16.09. Jēkabpilī notika jauno dziedātāju konkurss “Cālis 2020”. Šajā konkursā uzvarēja mūsu iestādes audzēkne. 

* 18.09. iestādes sporta skolotāja, vecākās un sagatavošanas grupas bērni un skolotājas piedalījās Olimpiskās dienas pasākumā “Mēs esam sportiņā”, par ko saņēma Latvijas Olimpiskās Komitejas sertifikātu. 

* 9. un 4.gr. piedalījās Rīgas Zooloģiskā dārza organizētajā akcijā “Zoozīļuks”, savācot 397,3 kg zīles. 

*Iesaistījāmies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pētījumā “Fiziskās aktivitātes un atmiņa pirmsskolas 5-6 gadu veciem bērniem’’ 

* Piedalāmies Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta īstenotajā pētījumā “Digitālās mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte skolēnu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs ( 5 līdz 15 gadu vecumā) ‘’. Projekta programmas “ e-TAP” aprobācijā no 2021.gada februāra līdz aprīlim.

* Piedalījāmies Latvijas izstrādātajā projektā STOP 4-7, lai palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām un sniegtu atbalstu ģimenēm, izmantojot pozitīvo audzināšanu.*PII ”Zvaniņš’’kolektīvs tradicionāli iesaistījās sportiskajā izaicinājumā Jēkabpils 351 km un saņēma godam nopelnīto medaļu.*2021.gada 20. oktobrī Erasmus+ projekta ietvaros Zasa vidusskolā PII”Zvaniņš’’ vadītāja dalījās pieredzē Turcijas kolēģiem par sadarbības formām ar vecākiem un iesaistīšanās iespējām bērnu izglītošanas procesā. Attālināti piedalījās arī partneri no Norvēģijas, Čehijas, Rumānijas.*Sesto reizi piedalāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai’’ organizētāji “Zaļā josta’’ sadarbībā ar AS “BAO’’ un Valsts izglītības satura centru

* 2022.gadā ar labiem panākumiem piedalījāmies VENDEN bērnu zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē’’

* Sadarbībā ar SIA ”Jēkabpils pakalpojumi’’ iesaistījāmies izglītojošu pasākumu programmā “Ceļš uz tīrāku vidi’’

* Iestādē uzņēmām ukraiņu bērnus.

* Piedalījāmies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā noslēguma pasākumā “Vislatvijas rīta vingrošana’’

* Projekta “Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai: soli pa solim” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas, piedalījāmies akcijā “Pavasara sveiciens rudenim’’

* Uzņēmām Latvijas mēroga viesus un popularizējām pieredzi ‘’Mācīšanās konsultantu ekspertu pirmsskolām profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas pedagogiem’’ ietvaros.

* Piedalījāmies SIA “Zaļā josta’’ organizētajā radošajā konkursā Latvijas svētku noskaņās “Viens zaļš darbs Latvijai’’, kurā ieguvām 1.vietu valstī.

*Septīto reizi piedalāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai’’ organizētāji “Zaļā josta’’ sadarbībā ar AS “BAO’’ un Valsts izglītības satura centru

*Pašā gada nogalē piedalījāmies Eliis-Latvija organizētajā Ziemassvētku konkursā. Organizētāji mudināja nofotografēt rotājumus grupas telpās un pievienot tos komentāru sadaļā ( Facebook vietnē, Eliis – Latvija lapā ) Visvairāk atzīmju “Patīk’’nopelnīja PII”Zvaniņš’’ 9.grupa un ieguva 1.vietu.


2023.gadā iesaistījāmies Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētuma vides izziņas programmā “ Egle svin”


Pasākumi, konkursi, projekti.

* Piedalījāmies daiļlasītāju konkursā “Rakstu dzejoli pats” – “Mans novads”. Konkursā piedalījās 3 bērni.

* Piedalījāmies SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pasākumu programmā “Es i zaļš”.

* Esam iesaistījušies PKC, LU. LIEPU, RSU,BKUS īstenotajā projektā BAASIK, kura rezultātā pirmsskolas skolotājiem un vecākiem BAASIK e sistēmā ir pieejami ieteikumi par bērnu attīstības veicināšanu, ja bērnam tiks atpazīti kādi attīstības riski(pētījumu veic logopēde un psihologs)

* Vadītājai bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, Lowices pilsētu.(2022./2023. m.g.)

* Turpinām piedalīties Latvijas izstrādātajā projektā STOP 4-7, lai palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām un sniegtu atbalstu ģimenēm, izmantojot pozitīvo audzināšanu.

* “Olimpiskā diena 2023”( 2023. gada 21.aprīlī.)

* Jēkabpils pakalpojumu organizēta izglītojošu pasākumu programma “Ceļš uz tīrāku vidi”(izglītojošas nodarbības)

* Vadītāja piedalījās Latvijas Pašvaldības savienības un kultūras komisijas sēdē un dalījās pozitīvajā pieredzē “Lasītprasme – panākuma atslēga ceļā uz pamatizglītības apguvi”

* Piedalāmies AS “Latvijas meži” ekoprogrammā pirmsskolām “Cūkmeņa detektīvi”

* Latgales plānošanas reģiona organizētais konkurss “MANS LABĀKAIS DRAUGS -ŪDENS. “(2023. gada oktobris)

* Piedalījāmies Latviešu valodas aģentūras organizētajā konkursā “Raibā pasaule”.

* Piedalījāmies Latvijas Veselības sporta nedēļas pasākumā.(2023. gada oktobris)

* Piedalāmies veselības izglītības programmas “Man ir tīri zobi” īstenošanā.(izglītojošas nodarbības 2023.g.decembris).

* Astoto reizi piedalāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai’’ organizētāji “Zaļā josta’’ sadarbībā ar AS “BAO’’ un Valsts izglītības satura centru

* Tikšanās ar Latvijas hokejistu, treneri Rodrigo Laviņu.

* Žurnāla “’Pūcīte” organizētais konkurss “Pūcītes olimpiāde”(mandalas no dabas materiāliem).2023. gada oktobris-novembris.

* Piedalāmies SIA Rotaļnīca organizētais konkurss ”Sveiciens Latvijai dzimšanas dienā”.(2023. gada novembris)