2018. gada 20. marts

PAR MUMS RAKSTA...

PĀRPUBLICĒTS NO JĒKABPILS LAIKS INFORMATĪVĀ PORTĀLA

Mazie jēkabpilieši izveido animācijas filmu
Pievienots: 12.03.2018 17:36

Jēkabpils bērnu veidotās animācijas filmas pirmizrādes diena sākās ar vēl nebijušu pasākumu – “Gudrinieku forumu”, kurā par Jēkabpils nākotni un citiem jautājumiem diskutēja seši pilsētas domes deputāti un seši mazie jēkabpilieši. Deputāti uzdeva jautājumus bērniem, bērni – deputātiem. Jautājumi aptvēra dažādas tēmas – bērni interesējās gan par Jēkabpils pilsētas infrastruktūras attīstību, gan sporta nozari, gan Latvijas simtgadi.

    Svētku pasākumi Jēkabpilī jau sākušies. Viens no tiem ir arī animācijas filmas projekts, tostarp arī projekta noslēguma pasākums, kas domāts ģimenēm ar bērniem. Par jautrību pasākumā rūpējās radošā apvienība “Pasaku nams”.
    
    Pēc “Gudrinieku foruma” un muzikāliem priekšnesumiem pirmizrādi piedzīvoja mazo jēkabpiliešu veidotā filma. Bet kāds bija projekta sākums? Viss sākās ar 120 bērnu darbiem, kuri tika iesniegti konkursam. No tiem tika izvēlēti 30 radošākie darbi, kuru autori janvāra sākumā piedalījās meistardarbnīcās. Bērni paši domāja filmas scenāriju un tēlus, zīmēja un veidoja, bet viņu darbu gala rezultātā pārvērta māksliniece Ruta Štelmahere, kā arī animatore Dace Liepa kopā ar savu radošo komandu.

    Alise Marta Stiprā no Jēkabpils bērnudārza “Zvaniņš stāsta: “Es zīmēju taurenīti, Latvijas karogu un vārnu. Var redzēt, ka vārnai kustas knābītis un spārni.” Uz jautājumu, kur dzīvo Latvija, Alise Marta Stiprā atbild: „Manuprāt, Latvija dzīvo zem Igaunijas.”

    Bērni ir ne tikai scenārija un tēlu autori. Arī filmas tekstu ierunājuši un dziesmas iedziedājuši Jēkabpils mācību iestāžu audzēkņi. Animatore Dace Liepa atzīst, ka process bijis diezgan sarežģīts, jo bērni ir ļoti radoši un ātri maina savas domas: “Ir jāpielāgojas tam brīdim, kad bērns izpaužas. Tas ātri jāizmanto, jo daži bērni ir ļoti paškritiski. Viņi uzzīmē, bet pēc tam saka – nesmuki sanāca – un saburza. Jāpaspēj atņemt, lai viņš nesaburza zīmējumu, jo zīmējums ir labs, tikai bērnam nez kāpēc ienācis prātā, ka kaut kas nav pareizi.”

    Projekts ļāvis bērniem apgūt jaunas prasmes, veicinājis mazo autoru iztēli, kā arī dokumentējis piederības sajūtu Latvijai “bērnu acīm”. Filmas līdzautora mamma Vēsma Žiga saka: „Pārsteigums bija liels un patīkams. Redzēt gala iznākumu ir prieks, jo viss ir pašu bērnu radīts – gan ieskaņots, gan zīmēts. Ļoti patīkami.”

    Animācijas filma “Kur dzīvo Latvija?” ir mazo jēkabpiliešu dāvana Latvijas simtgadē citiem bērniem Latvijā un ārzemēs. Filma tiks sūtīta latviešu kopienām citviet pasaulē. Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

    Sandra PaegļkalnePASĀKUMU PLĀNS
JĒKABPILS PII “ZVANIŅŠ” GATAVOJAS LATVIJAS 100 DZIMŠANAS DIENAI!Pasākuma nosaukums

Norises laiks
Apraksts par pasākumu

Zīmējumu, stāstu konkurss ,,Kur dzīvo Latvija?’’(2017.g.nogale)
Sagatavošanas grupu bērni piedalās Latvijas mēroga zīmēšanas konkursā


Radošās darbnīcas ,,Kur dzīvo Latvija?’’
Janvāris

Radošajās darbnīcās piedalās zīmējumu konkursa uzvarētāji-  PII ,,Zvaniņš’’ sagatavošanas grupu 13 audzēkņi.
Trīs radošo darbnīcu kopdarbs-animācijas filmas veidošana
(sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Druvenieci, animatori Daci Liepu no Rīgas un viņas radošo komandu, atbildīgo par tekstu Rutu Štelmaheri )


Turpināt piedalīties EKO PROGRAMMĀ, sadarbībā ar AS Latvijas meži ,,Cūkmena detektīvi’’ 2.kārtāVisu mācību gadu9.grupas bērni, skolotājas, auklītes, vecāki


Koncerts "Iedziedāsim Latvijas simtgadi!"Janvāris


Ansambļi ,,Zvaniņi’’ un ,,Notiņas’’

 

Piedalīties “Zaļā josta’’, sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.


Februāris
Akcijā jau trešo gadu piedalās visi iestādes bērni, vecāki un darbiniekiAnimācijas filmas ,,Kur dzīvo Latvija?’’pirmizrāde


Un ,,Gudrinieku forums’’ paneļdiskusija - Jēkabpils domes deputāti un bērni diskutē par tēmu ,,Kur dzīvo Latvija?’’


Marts


Animācijas filma “Kur dzīvo Latvija?” ir mazo jēkabpiliešu dāvana Latvijas simtgadē citiem bērniem Latvijā un
ārzemēs. Filma tiks sūtīta latviešu kopienām citviet pasaulē. Projektu atbalstīja
Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
Jēkabpils bērnu veidotās animācijas filmas pirmizrādes diena sākās ar vēl nebijušu pasākumu – “Gudrinieku forumu”, kurā par Jēkabpils nākotni un citiem jautājumiem diskutē seši pilsētas domes deputāti un seši mazie jēkabpilieši. Deputāti uzdod jautājumus bērniem, bērni – deputātiem


Izglītojošs pasākums vecākiem
,,Vecāku Skola’’, kuras moto:
,,Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst!’’


20.marts

Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un
Biedrību IIC


Izglītojošs pasākums ,,Saudzēsim Latvijas dabu un paši sevi!’’
EKO mācību filma ,,Rūķis šķiro’’


22.martsTurpināt sadarbību ar SIA ,,Jēkabpils Pakalpojumi’’ Ivetu LavrinovičuIzglītojošs pasākums bērniem un vecākiem-
Biedrības “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”.23.marts

Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas koordinētāju Ž.Tiltiņu, speciāliste A. Rimša  5-6g.v.bērniem vada sporta nodarbību, bet lekciju vecākiem par veselīgu dzīvesveidu lasa uztura speciāliste Anda RadziņaKoncerts-
,,Iedejosim Latvijas simtgadi!’’

 ,,Ieskandināsim Latvijas simtgadi!’’  

Aprīlis


Latviešu tautas deju studijas ,,Zvaniņi’’ sniegums

Bērni skaita latviešu autoru dzeju


Veselības nedēļas ietvaros atbalstīsim savas pilsētas  pasākumu ,,Jēkabpils vingro !’’
23.-27.aprīlis
Veselības nedēļa sakas ar kopīgu rīta vingrošanu bērniem, darbiniekiem, vecākiem. Katru dienu notiek pasākumi, kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu (veselo zobu diena, tīro roku diena, vitamīnu diena, jautrās stafetes, radošo darbu diena).Lielā talka ,,Ikvienam roka ir jāpieliek…”

Aprīlis


Kopīga iestādes apkārtnes sakopšana.
Piedalās darbinieki, bērni, vecāki.


Iesaistīties  projektā  “Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem’’.Laiks precizējams

Projekta veidotāji brauc pa Latvijas pirmsskolas iestādēm un bērniem māca par zobu higiēnu un veselīgu uzturu.Piedalīties Latvijas Kinematogrāfistu savienības projektā ,,KINO VISIEM un visur Latvijā’’.


Visu mācību gadu
Popularizēt bērniem latviešu animācijas filmasBērnu darbu izstāde ,,Skaista mana tēvu zeme!’’Maijs
Bērnu radošie darbi dažādās tehnikāsBaltā galdauta svētki
Maijs
Kopīgi svinam Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu ar dziesmām un rotaļām un piedalāmies pilsētas koncertprogrammā.Ģimeņu dienai veltīts pasākums: ,,Mūsu valsts pamats- STIPRAS ĢIMENES’’Maijs


Pasākumā piedalās vecāki, vecvecāki, bērni, darbinieki.
Kopt  latviešu tautas tradīcijas, svinēt gadskārtu svētkus, atzīmējamās dienas.


Visu gadu

Pasākumos iesaistīt arī ģimenes.
Tematiska izstāde – Mūsu tautastērpi 
Septembris


Pētām, zīmējam, veidojam latvju rakstus, tautas tērpus lellēm, veidojam izstādes.Foto kolāžu izstāde- Latvijas draugi un kaimiņi.Septembris
Izpētām, kas atrodas Latvijai kaimiņos? Kādas valstis, kas mums kopīgs, kas atšķirīgsMazā Olimpiāde


Septembris


Veltīta Tēvu dienai.
Tradicionāli -piedalās visa ģimene.


Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana! Oktobris
Bērni iesaistās telpu rotāšanā, dāvanu gatavošanāViktorīna,,Iepazīsti Latviju!’’
Novembris

Piedalās sagatavošanas grupu bērniLāčplēša dienas lāpu gājiens.


11.novembrisSvinam Latvijas 100 dzimšanas dienu!

Grāmatu – Mana Latvija! – atklāšanas svētki.

   Bērnu zīmējumu izstāde- Dāvana Latvijai!

Svētku koncerts.Novembris

Visa iestāde