2018. gada 30. dec.


      11.12.2018.PII ,,Zvaniņš’’ apmeklēja Valsts izglītības satura centra speciālistes: nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, nodaļas vadītājas vietniece Liene Zeile, vecākās referentes ( vispārējās izglītības saturs ): Aiva Šenne, Sandra Falka, Ļubova Jakovele, Ilze Kadiķe, kā arī biedrības IIC ( Izglītības iniciatīvu centrs ) un Izglītības pārvaldes pārstāvji. Pozitīvā gaisotnē dalījāmies ar savu pieredzi, pretī saņemot daudz labu, atzinīgu vārdu un piemiņas veltes.


                                                                         Vadītāja Silvija Bērziņa