2019. gada 24. apr.

Divas rokas, divas kājas
Lielu darbu nevarēja.
Daudz rociņu, daudz kājiņu
Lielu darbu padarīja.
                         /Latviešu tautas dziesma/

          Sirsnīgs PALDIES visiem, visiem vecākiem, bērniem, darbiniekiem par piedalīšanos Lielajā talkā! 
          Paldies par atsaucību pašaudzēto priedīšu stādīšanā bijušajiem audzēkņiem un vecākiem!
 
Ar cieņu, vadītāja Silvija Bērziņa.