2019. gada 25. nov.

PIEREDZES BRAUCIENS UZ LIETUVU
Iekļaujoša izglītība Alitys pirmsskolas izglītības iestādēs
      
          2019. gada no 14. – 18. oktobrim Jēkabpils pilsētas pirmsskolas pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaniņš” – Gunta Konovalova, Daiga Kalniņa un no pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” – Sandra Stankeviča, Aija Upīte-Tutane, Skaidrīte Missa apmeklēja Lietuvas pilsētu Alitys, kur Erasmus+ projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros ēnoja Lietuvas pirmsskolas iestāžu kolēģu darbu un pieredzi iekļaujošas izglītības jomā.
      Pedagogu darbu ēnojām vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs - “Alytus kindergarten Volungele”, “Šaltinelis” un “Nykštukas”.
          Pirmsskolas izglītības iestādē “Volungele” ir iekļauti bērni ar valodas un runas traucējumiem. Ar bērniem katru dienu strādā logopēds, ir ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Šo pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē arī bērni ar speciālām vajadzībām, t.sk. bērns ar autismu, kurš darbojas asistenta uzraudzībā. Iekļautajiem bērniem tiek nodrošinātas individuālās logopēda, mūzikas, mākslas un vingrošanas nodarbības. Plānotas arī speciālā pedagoga nodarbības. Atsevišķā telpā individuālajās nodarbībās tiek izmantota interaktīvā grīda. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā no 7:30 līdz 17:30​, no 7:00 līdz 7:30 un no 17:30 līdz 18:00 strādā «pagarinātā grupa».
              Projekta laikā bija iespēja apmeklēt arī pirmsskolas izglītības iestādi “Šaltinelis”. Šobrīd “Šaltinelis” no 145 izglītojamiem apmēram pusei bērnu ir diagnosticēti redzes traucējumi. Pirmsskolas izglītības iestādē (speciāli aprīkotos kabinetos) ar šiem bērniem strādā logopēdi un optometrists. Logopēda kabinets nodrošināts ar interaktīvo tāfeli. Atsevišķi ierīkotas divas telpas, kur vienā atrodas rotaļu istaba, ar lego galdu, bet otrā - datortelpa bērniem. Ir atsevišķa telpa, kur bērns var ieiet un nomierināties, ja ir par kaut ko satraucies. Izglītības iestādē darbojas arī Montessori grupa.
            Pirmsskolas izglītības iestādē Nykštukas” mūsu vizītes laikā bija eksperimentu diena. Bērni visas dienas garumā veica dažādus eksperimentus gan telpās, gan ārā. Interesanti bija tas, ka pirmsskolas izglītības teritorijā ir uzcelta neliela siltumnīcā, kur bērni sēj, laista, novāc ražu – vēro kā no sēkliņas vai stādā izaug kāds dārzenis.
          Visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir muzejtelpa, kur vienkopus ir apskatāmi senie darba instrumenti.
          Iepazīstot Lietuvas kolēģu pieredzi iekļaujošajā izglītībā secinām, ka daudzas redzētās darba metodes un paņēmieni ir zināmi un personīgajā darbā pielietoti, bet ir arī jaunas darba metodes, ko izmantosim  savā pedagoģiskajā darbā un iepazīstināsim ar tām citus kolēģus. Jaunu darba metožu izstrādei izmantosim redzētās praktiskās metodes: smilšu rotaļmetodi, mūzikas, vadošās intelektuālās sfēras  (pēc H.Gārdnera) aktualizēšanu. Ļoti svarīgi iekļaujošās izglītības realizēšanai ir:  vides pielāgošana individuāli katram bērnam ar speciālām vajadzībām,  asistents bērnam vai skolotāja palīgs, speciālistu komandas darbs un individuālas nodarbības.
          

                                                            Lietuvas mobilitātes dalībnieču vārdā : S.Stankeviča