2020. gada 27. aug.

IZAICINĀJUMS - SAKRĀJ 350 KM

 Godinot Jēkabpils pilsētu 350. dzimšanas dienā, Jēkabpils sporta centrs piedāvāja vienreiz iespēju piedalīties izaicinājumā- sakrāj 350 km. PII "Zvaniņš"kolektīvs piedalījās izaicinājumā ejot pārgājienā, skrienot un braucot ar velosipēdiem, kur kopīgiem spēkiem tika sakrāti 350 kilometri.

 

Tā mēs devāmies pārgājienā- ar dažādiem pārsteigumiem un aktivitātēm...


Tā mēs skrējām un bildējāmies...
Tā mēs braucām ar velosipēdiem, prieks par kopā būšanu, sagatavotajiem pārsteiguma aktivitātēm...

Mīļas un sirsnīgas pārsteiguma dāvanas...

Bērni mūs atbalsta, goda aplis par godu Jēkabpils 350...