2021. gada 26. janv.

PĀRSTEIGUMS

   23. decembrī PII "Zvaniņš" bērnus un pieaugušos priecēja pasaku varoņi un muzikālais auto ar piparkūku namiņu. Liels paldies visiem organizētājiem!