2021. gada 5. sept.

    Šī gada vasarā PII”Zvaniņš’’ piedalījās Latvijas Tautas sporta asociācijas pasākumā “Eiropas jūdze’’

   Arī šogad PII”Zvaniņš’’ kolektīvs iesaistījās sportiskajā izaicinājumā “Jēkabpils 351 km’’ un saņēma godam nopelnīto medaļu.

 


   1.septembrī- Zinību dienas rītā  pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Zvaniņš’’ svinīgajā pasākumā bērnus sagaidīja un priecēja pasaku tēli. 

Šīs brīnišķīgās maskas tapa pašu darbinieku rokām.