2022. gada 13. janv.

PROJEKTS “e-TAP’’

 


       2021.gadā pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš’’ piedalījās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētījumā “Digitālās mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte skolēnu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs ( 5 līdz 15 gadu vecumā)’’

  9. un 10. grupas skolotājas Gunta Konovalova, Sandra Kampāne, Olita Svilpe un Inese Gavare  kopā ar bērniem piedalījās projekta programmas  “e-TAP’’aprobācijā.

Programmas 12 nodarbībās ietvertas tēmas par tikumiskajām vērtībām.

Piemēram, 9.grupai viena no tēmām- “Cilvēki, kuri mums palīdz’’( policisti, ārsti, medmāsas, ugunsdzēsēji, sētnieki, skolotāji…)

Lai audzinātu bērnos tikumiskās īpašības: zinātkāri, cieņu, pateicību,     viena no aktivitātēm bija zīmējumu gatavošana ar pateicības vārdiem policijas darbiniekiem, ārstiem, medmāsām un ugunsdzēsējiem.

      Projekta “e-TAP’’komandas vārdā projekta vadītājs Dr.Manuels Fernandezs atsūtīja pateicības vēstuli par ieguldījumu  projektā un bērnu personības izaugsmē un metodiskos materiālus.

                                                                     Vadītāja Silvija Bērziņa