2017. gada 21. maijs     17.05.2017. plkst 17.30
Eiropas Sociālā  fonda projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros
vecākiem un darbiniekiem notika lekcija ,,Kā dzīvot aizrautīgi?’’