2017. gada 1. maijs

PALDIES BĒRNU VECVECĀKIEM


     Liels paldies visām vecmāmiņām un vectētiņiem, kuriem bija iespēja ierasties uz Lieldienu pasākumu.
     Lielākie bērni, kuri jau spēj savas jūtas paust vārdos, ar lielu prieku un lepnumu aizrautīgi stāsta par saviem vecvecākiem. Nepārprotami var saprast cik Jūs esat ļoti svarīgi mazajām atvasītēm un tāpēc šo tradīciju turpināsim.Šogad uz tikšanos, mērojot tuvākus un tālākus ceļus no dažādām Latvijas vietām, bija ieradušies 213 vecvecāki, divreiz vairāk nekā iepriekšējā gadā.

     Uz tikšanos nākamgad!


Vēlot stipru veselību un prāvu mazbērnu pulciņu,
vadītāja S.Bērziņa
         


          LIELDIENU OLU PARĀDE.
          Šīs interesantās olas rotāja mūsu audzēkņu omītes un opīši.

Milzīgs paldies par labiem vārdiem!